Posted in List truyện

List đam mỹ cổ đại hoàn


Danh sách được Yên tham kho t bên wp Người nào đó, xin chân thành cm ơn bn ^^

7 ngày – 7 chương, 1×1, hài, ngắn, HE.

A

Ác bà tình nhân – 9 chương, 1×1, ngược, HE.

Ác mã ác nhân kỵ – 11 chương+ vĩ thanh, 1×1, hài, HE.

Ác phó – 10 chương + phiên ngoại, 1×1, hài, HE.

Ách thê – 10 chương + vĩ thanh, hắc đạo lão đạo thê nô cường công x tuyệt mỹ kỳ quặc nhược thụ, HE.

Ai, anh hùng khí đoản – 43 chương, 1×1, hài, ngược tâm, có H…

Ái nô hệ liệt – 1×1, giang hồ, HE – 1, 3, 4, 5

Ám dạ ma vương – 20 chương, 1×1, ngược luyến, HE.

Ẩn nguyệt tập ảnh – 1×1, huyễn huyễn, nhược công cường thụ, sinh tử, ngược luyến, H văn, HE.

Áp trại phu nhân – 24 chương + 4 phiên ngoại, 1×1, sinh tử, giang hồ, cường cường, mỹ công anh tuấn thụ, HE.

B

Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử – 23 chương, 1×1, hài, xuyên qua, sinh tử, HE.

Bách quỷ dị văn hệ liệt
– 1. Chàng quỷ kí (1,2) – Huyền huyễn, kinh dị hồn ma (quỷ) x nhân loại, sinh tử, ngược, H văn, HE – Hoàn
– 2. Ngộ long ký ( 1,2) – huyền huyễn, thần long x nhân loại, cưỡng bức, sinh tử, hơi hài, HE – Hoàn
– 3. Vĩnh niên ký – Huyễn huyễn, sinh tử, ân oán kiếp trước – Hoàn

Bạch si dã tố công – Công bị làm hại thành ngu ngốc tạm thời, khiết phích mỹ thụ, trung khuyển công, không ngược.

Bạch vũ một thạch lăng – Cung đình, sinh tử, 1×1, cường công cường thụ, ngược luyến, HE.

Bàng môn tả đạo – Huyễn huyễn, lãnh khốc thấn tiên cường công x đáng yêu miêu yêu thụ, có ngược, HE.

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân – Cường công, nhược thụ.

Báo Ân Kí – Giả tưởng, 1×1, HE.

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi – xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, luyến đồng, nhân thú (bé thụ là con trai của phượng hoàng), tình hữu độc chung, công sủng thụ, ngọt ngào, thanh thủy, sinh tử, HE.

Bảo Bối – NP, khả ái thụ x 4 suất công.

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh – Giang hồ, mỹ công x phúc hắc vương gia thụ, hài, HE.

Bỉ Ngạn Đào Hồng – Đoản văn

Bích thủy tình thiên (Tứ Huyền) – 1×1, sinh tử  văn, ấm áp, HE.

Biến Thành Phiến Mã – 1×1, ngược luyến, HE.

Bồ Chi Luyến  – Nhân ngư, Pink, thanh thủy văn, HE.

Bội Đức Chi Kiếm – Huynh đệ văn,  giang hồ, 1×1, cường công cường thụ, HE.

Bồi Giá – Cung đình, hoàng đế cường công, thị vệ  đi theo đoàn bồi giá thụ, có ngược, HE.

Bồi Tẩm Thừa Tướng – Cung đình, 1×1, HE.

Bảng luyến  – Cực ngắn, 1×1, hài, HE.

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia – Giang hồ, nam nam sinh tử, bướng bỉnh hoạt bát (ngu ngốc) thụ, ôn nhu cường công, HE.

C

Ca Ca Xuất Giá  – Đam mỹ + Ngôn tình, xuyên không, hài, HE.

Ca Thần Chi Luyến – Xuyên không, nhất thụ lưỡng công, bá đạo thụ, công sủng thụ, HE.

Cao Gia Phong Vân (hệ liệt) – 1×1, ngược luyến, HE viên mãn.

Cát Tường Như Ý –  Nhất tiểu thụ nhất tiểu công, HE, hài hước nhẹ nhàng.

Cấm Ái Chi Tương Sủng – Xuyên không, tá thi hoàn hồn, cường công cường thụ, hài, nhất thụ nhị công, (huynh đệ văn), HE.

Cẩm Y Vệ – 1×1, cường công cường thụ, HE.

Cầu Hoàng – Cường công nhược thụ, có ngược tâm, thụ bị công mua về .

Chí dị huyền nghi chi Tuơng Tư Môn – cổ phong nhã vận, liêu trai, ngược… Về phần nó có phải đam mỹ tiểu thuyết không, thỉnh độc giả đọc hết và đọc tiếp những tác phẩm khác cùng hệ liệt để tự đánh giá.

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – Cung đình, ngược luyến, bá đạo hoàng đế công x tướng quân tỷ phu thụ.

Chiết Quế

Chiêu Tài – 1×1, ấm áp, ngọt ngào, mèo yêu, thần tiên, mỹ thực.

Chiêu Tuyết – ngược luyến tàn tâm, HE.

Chiêu Tước – Cung đình, mỹ thụ cường công, nhất công nhất thụ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến – Hoàn thuợng bộ

Chỉnh Cổ – xuyên không, cung đình, 1×1, một chút ngược ngược khúc cuối, HE.

Cô Hồ – Huyền huyễn, ngược thân ngược tâm – Chỉ có 21 chuơng (Đã hoàn đến đấy)

Cô Nhiên Tùy Phong – phụ tử, 1×1 , cường công ngây thơ thụ , võ lâm, có chút ngược.

– Phiên ngoại Thiên Nguyệt Chi Ngộ

Cổ Mộ Kì Duyên – cung đình, xuyên qua, 1×1, huyền huyễn, HE.

Cơ khát – Hắc đạo bá đạo đế vương cường công, thụ là tiểu nam sủng được công nhặt về, lạnh lùng thụ, có ngược tình tiết, HE.

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân – Truyện ngắn, thần quái, hài, HE.

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân – Đam mỹ trá hình cổ tích (cảnh báo rồi nhá, đừng chết vì thiếu hiểu biết), nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, HE.

Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang

Cống Phẩm – Cung đình, 1×1, HE .

Cúc Đãng

Cung Nghiệt – Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Cung Trung Liên Lí Thụ – cổ trang, cung đình, 1×1, ngược luyến, niên hạ phúc hắc công, đế vương bạch thụ, thụ sủng công, HE.

Cuồng Lỗ Ngạo Khí Trang Chủ  – Võ hiệp, cường cường, bá đạo ôn nhu si tình công (thực chất là phúc hắc gian xảo công) x tuyệt mỹ thanh cao lãnh ngạo thụ (thực chất là khả ái biệt nữu thụ), cường thủ hào đạo, lúc đầu ngược từ thân đến tâm, về sau ngọt từ tâm đến thần, tình hữu độc chung, HE.

Cửu Cung Tế – Cung đình tranh đấu, cường thế  Đế vương công x tài ba Thừa tướng cường thụ, ngược luyến tình thâm, HE.

Cửu Liên Hoàn – dân quốc văn,  phúc hắc mỹ công , ngây thơ bình phàm thụ, quỷ súc công, ngu ngơ tạp kĩ thụ, cường thủ hào đoạt, 1×1.

Cựu Nhân – Quan trường, 1×1, có chút ngược, HE.

Cửu Thiên Liên Sinh – xuyên việt, kỳ huyễn, cổ trang, cung đình, giang hồ, super cường cường, 1×1, HE.

D

Dạ đoạn huyền –  nhẹ nhàng, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, HE.

Dạ quang – xuyên không, phụ tử, cường công mỹ thụ, HE.

Dạ Thuật – Cổ phong nhã vận, ngược luyến tàn tâm, HE.

Dẫn Lang Nhập Thất

Dẫn Ly Tôn – hòa thượng phúc hắc trung khuyển công x Hầu gia biệt nữu nữ vương thụ, 1×1, HE.

Di Thu – cung đình, ngược tâm ngược thân, nam nam sinh tử, lúc ban đầu là ích kỷ vô tâm vì công danh công, sau là ôn nhu công vs nhược thụ, HE.

Dị Thế Đế Vương Luyến – xuyên không, cổ trang cung đình, phụ tử văn, nhất công nhất thụ, mặt lạnh công x nữ vương thụ, công sủng thụ.

Diễm Luyến Tàn Đồng – mỹ nhược thụ cường công, manh thụ, 1×1, cường thủ hào đoạt, công sủng thụ, ngọt ngào, HE.

Diễm Quỷ – huyễn huyễn, 1×1, ngược tâm, HE.

Diễm Thê Hệ Liệt Cường Khai Sơ Mông – cổ trang , nhất nhất , song tính , ngược luyến tàn tâm ,  H văn , HE.

Do Kí Phỉ Nhiên  – cung đình, tranh đoạt quyền lực, 1 x 1.

Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu – Huyền huyễn, bá đạo Hổ Vương công, mỹ hồ ly thụ, công sủng thụ, nam nam sinh tử  (ở phiên ngoại), H văn, 1×1.

Du Nhiên Ngạo Hàn – Xuyên việt, phụ tử, giang hồ, tiên phàm, một chút hoàng cung.

Dụ Đồng [1 (Từ chương 1 – 54), 2 (Từ chương 55 đến hết)] – Phụ tử, huynh đệ, xuyên, nhất thụ ĐA công (đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng) .

Dụ Tình Dẫn Ái -Điềm, Minh chủ anh tuấn công x Bổn trại đầu sơn tặc thụ,  HE.

Dung Quân – Nhất công nhất thụ, triều đình, HE.

Dực Thủy – Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, 1×1, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử, HE.

Dương Hoàng Đế Vs Bảy Con Lang Đại Thần – xuyên qua, NP (1 thụ 7 công), hài bựa, HE.

Dương Thư Mị Ảnh

– Bộ 1 Dương Thư Mị Ảnh (110 chương đầu – 5 chương cuốiBản Internet) – Giang hồ, 1×1, sinh tử văn, chính nghĩa công, ngoan độc thụ ,HE.

– PN Dương Thư Mị Ảnh (Link 1  Pn cuối – 100 Câu Hỏi)

– Bộ 2 Hiểu Tinh Cô Tự (12Đặc Điển) – Giang hồ, 1×1, sinh tử văn, chính nghĩa công, ngoan độc thụ, HE.

– Phiên Ngoại 2 truyện,  PN Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

– Bộ 3 Phong Vũ Vô Cực 1

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng – Cổ trang cung đình, cường công nhược thụ, 1 x 1, HE.

Đại Giá Qúy Phi – Cung đình, 1×1, hoàng đế công x thay tỷ tỷ vào cung trở thành phi tần thụ, ngược luyến, HE.

Đại Hiệp – Hài – Hoàn

Đảo Môi Kiểm Đáo Nhất Quả Đản – …

E

F

G

H

Hỏa bạo tình nhân – 1×1, vừa hài vừa ngược, HE.

Hoa dung nguyệt mạo – 1×1, hỗ công, HE.

Họa Thủy – Cổ trang, 1×1, cường công nhược mỹ thụ, HE.

Hồ điệp công tử – 10 chương, 1×1, giang hồ, cường thế bá đạo công x tiểu bạch thụ, HE.

I

J

K

Khánh trúc nan thư – 1×1, phá án, hài, HE.
– Khánh trúc nan thư chi Bích hải thanh thiên

Khiếp Vô Tình – 1 x 1, ngọt ngào, HE.

L

Lạc Tuyết Thành Bạch

Lạnh lùng tể tướng, liệt hỏa hoàng đế – Huynh đệ, 1×1, HE.

Lưu Ly Toái (PN Cứu Phong Trần) – Cung đình, 1 x 1, ngược.

M

Mãn nguyệt tình nhân – 1×1, ngược, HE.

N

Nhất tiếu thiên hạ túy – 19 chương + kết thúc, 1×1,…

Nô tài tình nhân – 1×1, vừa hài vừa ngược, HE.

O

Ông nội 16 tuổi – 62 chương, HE.

P

Phú thương nô – 1×1, ngược, HE.

Phượng Hoàn Sào (Lăng Báo Tư) – 1×1, ngược luyến, HE.

Phượng hứa quân – 1×1, HE.

Q

R

S

Soán vị ba – 2 quyển + phiên ngoại, cung đình, 1×1, hài, HE.

Sử thượng tối cường đích tiểu thụ – 1×1, hài HE.

T

Ta nghe thấy a~ – 1×1, đoản văn, HE.

Thế Sự Vô Thuờng – 1×1, huyễn huyễn.

Thú tính đại phát – 1×1, ngược, HE.

Tiểu quan của đại phu – 1×1,…

Tù Nhân (Lăng Báo Tư) – Cung đình, nhất công nhất thụ, ấm áp, công sủng thụ, HE.

Túc mệnh  (12)– 1×1,…

U

V

X

Y

Advertisements

Author:

- email: trangduong27@gmail.com. - wp: https://quynhtrangduong.wordpress.com

17 thoughts on “List đam mỹ cổ đại hoàn

 1. Ss à! E là ma ms đọc chùi nhà ss…hôm nay e mạn phép lên đây vì muốn hỏi ss biết bộ e muốn hỏi hk! Bộ đó có nội dung là em thụ là con của ma vương anh là con của ngọc hoàng vì yêu a e hiến ngàn năm công lực cho con ng yêu của a..nhưg a lại ko iu e và cuối cùng e ra đi xuống trần iu ng khác a nhận ra mk đã iu e và bắt e về bắt đầu những ngày đau khổ……ss biết thì giúp e nhá! Cái nì e chỉ kể tóm lược lại thôi vì trên fb có ns wa r! Ps: ss có 1 ngày zz!

  1. chào em ^^ nghe vẻ bộ này đang rất rất hot, vì c đọc lần này là lần thứ ba rồi ^^ hự hự, cơ mà c chưa đọc bộ này nên cũng k thể gợi ý cho em, em thông cảm nha ^^ Chúc em buổi tối vui vẻ ^^

 2. chào bạn
  cảm ơn bạn đã tổng hợp link đam mỹ này , nó thật sự rất thuận tiện
  à mà bạn cho mình hỏi tí
  bạn biết bộ truyện nào mà
  anh công là vương gia , chị em thụ là cao thủ dụng độc , vì muốn chị ẻm làm việc cho mình nên anh công giả vờ bảo đã thả cổ trùng vào ng thụ , em thụ thì thấy anh công cho mình ăn thì thích anh lắm suốt ngày đeo theo anh
  rồi có anh nam phụ là vua nước kế bên , nhưng giả trang làm người giang hồ ko dính lửa đạn hoàng cung , sau này hình như chị thụ vs anh nam phụ dẫn em sang nước anh phụ trốn giấu em đi ko cho anh công tìm được. rồi anh công soán ngôi thành công , bắt đầu đi tìm em thụ . nhớ nhiêu đó thôi
  bạn biết thì.chỉ giúp mình nha :3
  cảm ơn bạn :)))))

 3. Chủ nhà ơi cho mình hỏi bạn bik bộ này không: thụ rất đẹp, là con quan lớn trong triều, nhưng bị dính lời đồn hồng nhan họa thủy. Cha e sợ quá đuổi e đi, e sống trong rừng vs 1 người câm nên e dần mất khả năng nói luôn. Lớn lên e xuống núi vì xinh nên bị bắt vào kỉ viện. Trên đường chạy trốn gặp anh công là vua. Anh nhìn e nhớ đến ng yêu mình nên mang e về. Sau đó là màng vừa ngược vừa sủng vì ng câm sống cùng e trong rừng là ng anh công yêu. Vì mục đích chính trị mà quay về rồi tưởng nhằm e thụ là gián điệp. Cầu ad giúp.

Be apart of the MIRACULOUS moment - Hãy là một phần của khoảnh khắc kỳ diệu~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s